Зміст
1.
Білоцерківець В. В., Завгородня О. О., Єфименко А. О., Михайленко О. А.
Засади управління конкурентоспроможністю національних економік або чи є альтернативи інноваційному шляху розвитку в глобальній гонитві за лідерством? Частина ІІ
8
.
2.
Золотарьова О. В., Савчук С. В.
Політика залучення прямих іноземних інвестицій: шляхи удосконалення та вплив на діяльнісну мобільність
24
.
3.
Леонідов І. Л.
Власність і привласнення інтелектуального продукту: характеристики екстеріоризації
49
.
4.
Летуча О. В., Летуча А. А., Таран О. В.
Бюджетування як інструмент гнучкого управління підприємством в умовах глобалізації економіки
70
.
5.
Ткаченко Н. І., Божанова О. В., Мушникова С. А., Кербікова А. С.
Складові економічного механізму реалізації рентних відносин в надрокористуванні: міжнародний досвід та українські реалії
80
.
6.
Alsufieva O. O.
Strategic priorities and current tasks of harmonization the economic interests of the subjects of NIS
89
.
7.
Король Г. О., Акімова Т. В., Ізвєкова І. М., Сотникова В. А.
Методичний підхід до вибору натуральних показників виміру готової продукції виробничого підприємства
101
.
8.
Петрова Л. В.
Дослідження міжнародної практики оподаткування нерухомого майна
116
.
9.
Бандоріна Л. М., Удачина К. О., Татарчук А. Д.
Моделювання системи аналізу фінансового стану підприємства
127
.
10.
Goloviy U. A., Lozovska L. I.
Application neuro-fuzzy economic-mathematical model to determine the optimal volume of insurance payments
136
.
11.
Вікторов В. В.
Розподілені обчислення як інструмент блокчейн технологій
146
.
12.
Бандоріна Л. М., Булавка О. С.
Тенденції використання аутсорсингу стартап компаніями
158
.
13.
Липов В. В., Чернуха Т. С.
Особливості трансформації засад інституціональної комплементарності української системи вищої освіти
168
.