Зміст
1.
Лемещенко П. С.
Политическая экономия – наука королей, или к вопросу о мудрости государственного управления
8
.
2.
Тарасевич В. Н.
Постулаты общей теории ценности их тестирование на материалах истории международной экономики
35
.
3.
Білоцерківець В. В., Завгородня О. О., Алсуф’єва О. О.
Засади управління конкурентоспроможністю національних економік або чи є альтернативи інноваційному шляху розвитку в глобальній гонитві за лідерством? Ч. I
70
.
4.
Золотарьова О. В., Лебедєва В. К
Діяльнісна мобільність та переміна діяльності як чинники управління змінами в міжнародній економіці
94
.
5.
Леонідов І. Л.
Власність і привласнення в світовій економічній думці
117
.
6.
Летуча О. В., Проха Л. М.
Екологічно спрямована стратегія промислового підприємства: механізм розробки та впровадження в міжнародній економіці
136
.
7.
Король Г. О., Ізвєкова І. М., Єрьоміна О. Л.
Методичні підходи до обліку і аудиту інноваційної діяльності суб’єктів господарювання
145
.
8.
Бандоріна Л. М., Удачина К. О., Дугар Р. І.
Розробка системи захисту економічної інформації підприємства
160
.
9.
Lisovenko N. N.
Some approaches to creating an inexpensive information system to support enterprise management in the digital economy
170
.
10.
Савчук Л. М., Удачина К. О., Савчук Р. В.
Стратегія інноваційного розвитку для ІТ-бізнесу
180
.
11.
Мироненко М. А., Гаврилов М. Л.
Пошук шляхів інноваційного розвитку підприємств енергетичної галузі під впливом реформ енергоринку
190
.
12.
Огневий В. В.
Трудова теорія вартості: від теорії до практики
204
.