Зміст
1.
Колот А. М., Герасименко О. О.
Концепт гідної праці як теоретико-прикладна платформа розвитку соціально-трудової сфери
7
.
2.
Леонідов І. Л.
Власність та привласнення як підґрунтя інноваційного розвитку
56
.
3.
Смєсова В. Л.
Основні етапи розвитку теорії економічних інтересів
65
.
4.
Шульга О. А.
Ефективність аграрної політики урядів України у розв’язанні суперечностей у системі аграрних відносин
86
.
5.
Kalinovskyi R. O.
Budget balancing in the state stabilization policy context
112
.
6.
Липов В. В.
Чинники гнучкої інтеграції як засобу посилення інституційної комплементарності інтеграційних об’єднань
122
.
7.
Лебедєва В. К.
Національна науково-технічна та освітня політика в умовах європейської інтеграції
142
.
8.
Федотова Т. А.
Класифікаційні та критеріальні ознаки нестандартних форм зайнятості
152
.
9.
Довбня С. Б., Письменна О. О.
Кадрова стратегія: сучасний зміст та класифікація її видів
162
.
10.
Kiriliuk V. S., Prokha L. M.
An integrated approach to assessing eco-economic efficiency
175
.
11.
Король Г. О., Єрьоміна О. Л., Безгодкова А. О., Бракаренко В. О.
Організація складання річного бюджетного звіту установи з використанням сітьової моделі
185
.
12.
Лісовенко М. М., Підгорна К. Д.
Сучасні підходи до управління торговельною мережею підприємства
199
.
13.
Viktorov V. V.
Experimental approbation of improved automated decision support system on the example of the fundamental analysis of exchange market trade
209
.