Зміст
1.
Мандибура В. О.
Економічні джерела живлення корупції та особливості умов їх формування в Україні
7
.
2.
Тарасевич В. Н.
К гносеологии государственного капитализма
59
.
3.
Золотарьова О. В., Галаганов В. О.
Сучасний стан та перспективи розвитку банківської системи України
83
.
4.
Saparbaev D., Yaseva M.
Modern tendencies of licensing of intellectual and informational good
99
.
5.
Tkachenko I.
Rent-seeking behavior strategy in the sphere of subsoil and conceptual approaches to the modeling of the optimum size in removal of rent
108
.
6.
Довбня С. Б., Письменна О. О.
Еволюція стратегічного управління підприємством в контексті розвитку маркетингових концепцій
115
.
7.
Романовський І. Г.
Застосування методу Монте-Карло для моделювання економічних ризиків агропромислового підприємства
129
.
8.
Куваєва Т. В.
Організаційні форми маркетингової діяльності промислових підприємств в умовах нестабільності зовнішнього середовища
142
.
9.
Король Г. О., Ізвєкова І. М.
Категорії управлінського обліку як інформаційної бази аналізу ефективності діяльності суб’єктів господарювання
157
.
10.
Прохорова В. В., Безугла Ю. Є.
Формування фінансової стратегії підприємницької системи України
168
.
11.
Мушникова С. А.
Теоретичні аспекти формування відсоткових ставок банків в сучасних економічних умовах
177
.
12.
Лозовська Л. І., Савчук Р. В.
Ефективність систем управління проектами регіонального розвитку
187
.
13.
Огневий В. В.
Від простої праці до складної (редукція праці як метод обчислення вартості)
207
.