Зміст
1.
Тарасевич В. М.
«Багатство народів» Адама Сміта й підвалини політичної економії
5
.
2.
Білоцерківець В. В.
Бург Круммессе на роздоріжжі віків: політично-економічні наративи
17
.
3.
Рябцева Н. В., Алсуф єва О. О.
Теоретичні засади руху суб єктивної складової суспільного відтворення
29
.
4.
Леонідов І. Л.
Власність і привласнення: будова та структура
43
.
5.
Завгородня О. О.
Національна економіка в постнекласичній картині економічної реальності: динамічні атрибути та селектори руху в глобальних координатах
66
.
6.
Летуча А. А., Ткаченко І. Д., Летуча О. В., Ткаченко Н. І.
Стратегія виходу підприємств металургійного комплексу України з еколого-економічної кризи
77
.
7.
Золотарьова О. В.
Самомотивація як важливий чинник індивідуальної діяльністної мобільності
85
.
8.
Лебедєва В. К., Ковальчук Г. К., Васюченко А. М.
Управління трудовими ресурсами регіону в умовах економічної кризи
99
.