Зміст
1.
Білоцерківець В. В., Завгородня О. О., Пимоненко А. Д., Чернишов Ю. О.
Стратегічні засади інноваційного розвитку технологічної структури національної економіки України в реаліях Четвертої промислової революції: від прокламацій до імплементації
8
.
2.
Жданова Л. Л.
Відтворення і нагромадження капіталу в умовах залежного капіталізму
27
.
3.
Сірко А. В.
Головні віхи у розвитку предмета економічної теорії
124
.
4.
Тарасевич В. М., Проха Л. М., Варшавська А. Ю.
Еволюція і предмет філософії та методології економічної науки: світові й національні особливості
59
.
5.
Летуча О. В., Летуча А. А., Ворощук А. В., Корж А. Д.
Пріоритети планування як інструменту підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств металургійного комплексу України в умовах глобалізації
81
.
6.
Леонідов І. Л.
Інституціональна проблематика власності й привласнення інтелектуального продукту в міжнародній економічній думці
91
.
7.
Омельянюк А. М.
Использование категории «прозрачность» в оценке социально-экономических отношений
105
.
8.
Ткаченко Н. І., Ткаченко І. Д.
Шляхи пошуку оптимального рентного навантаження на гірничо-збагачувальні підприємства України
124
.
9.
Савчук Л. М., Бандоріна Л. М., Удачина К. О., Савчук Р. В.
Особливості економічної безпеки на різних рівнях управління
143
.
10.
Фаізова С. О.
Удосконалення системи управління промисловим підприємством на основі використання прогресивних управлінських технологій
155
.
11.
Медведева Г. Б., Захарченко Л. А.
Принципы использования процессно-ценностного подхода при формировании региональной инновационной системы
164
.
12.
Алсуф’єва О. О.
Трансформація інноваційного партнерства в Україні в контексті сучасних світових тенденції інноваційного розвитку
177
.
13.
Фомічева Т. Є.
Сучасні проблеми незаконного поводження з відходами та їх вплив на розвиток екологічного тури змив українських Карпатах
197
.
14.
Король Г. О., Распопова Ю. О., Акімова Т. В.
Інформація для обґрунтування вибору оптимальної системи оподаткування суб’єктів господарювання
208
.
15.
Когут Ю. М.
Фінансова система України в умовах комплексної фінансової кризи
220
.
16.
Шинкарук Л.В., Власенко Ю. Г., Геращенко В. О.
Теорії хвильового розвитку і синергетики та інклюзивність економіки
229
.
17.
Огневий В. В.
Трудо-вартісна основа монетаризму. Зерновалютний стандарт - WES
246
.