Вимоги до матеріалів статей, поданих до наукового журналу
«Проблеми економіки та політичної економії»

 Редакція приймає до розгляду оригінальні, не опубліковані раніше роботи українською, англійською або російською мовами, що мають відповідати профілю журналу. До статей висуваються вимоги, наведені у додатках 1,2,3,4.
   У відомостях про авторів необхідно вказати: прізвище, ім'я, по батькові автора, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посаду, поштові службову та домашню адреси, телефони, E-mail, а також окремим файлом надіслати фотографію автора (авторів).
   Матеріали надсилаються на електронну адресу polecon.ukr@gmail.com. За цією адресою також можливе листування з будь-яких питань, пов'язаних із підготовкою матеріалів журналу.
   Граничний термін подання матеріалів в журнал для першого номеру року - до 15 березня, для другого номеру року - до 15 жовтня.

Додатки

Архів повних випусків:

“Проблеми економіки та політичної економії”, 2017, № 1 - https://drive.google.com/file/d/0B86lIUrn5Om7WXBnUktGWmVNaE0/view?usp=sharing