Содержание
1.
Тарасевич В. М., Лебедєва В. К., Проха Л. М.
Основи аксіології та праксіології економічної науки
6
.
2.
Леонідов І. Л.
Власність і привласнення інтелектуального продукту: планомірність і товарність екстеріоризації
27
.
3.
Бурлака Л. Ф.
Становление жилищного рынка в современной экономике
39
.
4.
Нікітіна А. В., Лещенко С. Є., Орехова А. С.
Критичний аналіз інвестиційної колаборації між Україною та країнами ЄС
50
.
5.
Білоцерківець В. В., Завгородня О. О., Пимоненко А. Д.
Стратегії та патерни розвитку системи оподаткування під гарде глобальної пандемії: міжнародний досвід та інноваційна модальність в координатах національної економіки
59
.
6.
Романовський І. Г.
Логістичне вдосконалення збутової мережі підприємства
69
.
7.
Король Г. О., Акімова Т. В., Распопова Ю. О., Пашковська Н. Ф.
Особливості організації проведення ревізії малоцінних та швидкозношуваних предметів
79
.
8.
Ксаверчук Л. П., Король Р. М., Мироненко М. А.
Стан розвитку трубних підприємств, які входять до об’єднання «Укртрубопром» за підсумками 2019 року
95
.
9.
Тарасевич В. М.
Актуальні виміри сучасної політичної економії
107
.