Content
1.
Белоцерковец В. В., Завгородняя Е. А.
Падающего – подтолкни ? (перспективы политической экономии в ХХI веке: глобальные и национальные координаты)
10
.
2.
Задорожная О. Г.
Уном человека-личности как исток развертывания очеловечивающегося хозяйства
21
.
3.
Белорус О. Г.
Проблемы финансовой глобализации и гиперфинансиализация воспроизводственных процессов
45
.
4.
Задорожный Г. В.
Глобализация и проблема границ использования high-hume технологий
66
.
5.
Зайцев Ю. К., Москаленко О. М.
Політична економія глобалізованого суспільства
95
.
6.
Леонідов І. Л.
Власність та привласнення інтелектуального продукту: характеристики процесів підпорядкування
114
.
7.
Осіпова Л. В., Плахтій В. Г.
Фінансове забезпечення соціального захисту населення в Україні: сучасний стан та перспективи
125
.
8.
Ткаченко И. Д., Ткаченко Н. И.
Природная рента: международный опыт и украинские реалии изъятия, распределения и перераспределения
139
.
9.
Довбня С. Б., Чабанець Т. М.
Удосконалений методичний підхід до аналізу зовнішнього середовища
152
.
10.
Honcharuk O. V., Babenko A. A.
The research of printing industry enterprises potential in Ukraine
164
.
11.
Летуча О. В., Ігнашкіна Т. В., Летуча А. А.
Стратегії фінансового оздоровлення підприємств металургійного комплексу України в умовах глобалізації: теорія та методологія
174
.
12.
Romanovskyi I. G.
Forecasting of actual sales quantity of a trading company
183
.
13.
Колот А. М., Герасименко О. О.
Інститути зайнятості і доходів в новій економіці: глобальні тренди
195
.
14.
Яворська О. Г.
Соціальний капітал підприємств індустрії туризму та гостинності
236
.
15.
Korol G. O., Akimova T. V., Izviekova I. M.
Methodical approach to forming (enhancing) information support of internal control of activities of business entities
248
.
16.
Ковальчук К. Ф., Петрова Л. В.
Дослідження сучасних проблем у сфері уникнення подвійного оподаткування
260
.
17.
Аберніхіна І. Г., Сокиринська І. Г.
Визначення фундаментальних категорій страхового ринку
271
.
18.
Валенюк Н. В., Суботіна Г. О.
Актуальні питання валютно-курсової політики в умовах кризи
282
.
19.
Підгорна К. Д.
Дослідження проблем планування розкрою матеріалів
296
.
20.
Lozovsky A. S.
Economic-mathematical model for optimal distribution of service stations
306
.
21.
Альошина Т. В., Синиціна Ю. П.
Вдосконалення процесу формування кадрового потенціалу підприємства на засадах реінжинірингу
316
.
22.
Квасова Л. С., Макарова О. С.
Кластерний підхід для підвищення конкурентоспроможності промислового ринку
326
.
23.
..
ДО 80-річчя В. С. Савчука
335
.