Науковий електронний журнал «Проблеми економіки та політичної економії» заснований у 2015 році рішенням Всеукраїнської асоціації політичної економії, видається 2 рази на рік і є професійним виданням у області економічних наук. Засновником журналу є Національна металургійна академія України.

У науковому журналі публікуються результати досліджень в області економічних наук, присвячені проблемам:

 1. Економічна теорія та історія економічної думки.
 2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини.
 3. Економіка та управління національним господарством.
 4. Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
 5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
 6. Інновації та інвестиційна діяльність.
 7. Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища.
 8. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.
 9. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит.
 10. Гроші, фінанси і кредит.
 11. Фінанси та податкова політика.
 12. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.
 13. Статистика.
 14. Маркетинг.
 15. Сучасний менеджмент.

Видання журналу здійснюється українською, англійською та російською мовами з обов'язковим наданням англійського повнотекстового варіанту статті (п. 2.9 Наказу МОНмолодьспорту України від 17.10.2012р., №1112).


  Склад Редакційної ради:
  Бажал Юрій Миколайович, д. е. н., проф.,  Національний університет «Києво-Могилянська академія»;
  Базилевич Віктор Дмитрович, чл.-кор. НАН України, д. е. н., проф., Київський національний університет ім. Т. Шевченка;
  Білоцерківець Володимир Вікторович, д. е. н., проф., Національна металургійна академія України (заступник головного редактора); 
  Бодров Володимир Григорович, д. е. н., проф., Національна академія державного управління при Президентові України; 
  Гриценко Андрій Андрійович, чл.-кор. НАН України, д. е. н., проф., ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»;
  Довбня Світлана Борисівна, д. е. н., проф.,  Національна металургійна академія України;
  Завгородня Олена Олександрівна, д. е. н., проф.,  Національна металургійна академія України;
  Задорожний Григорій Васильович, д. е. н., проф.,  Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна;
  Звєряков Михайло Іванович, чл.-кор. НАН України, д. е. н., проф., Одеський національний економічний університет;
  Ковальчук Костянтин Федорович, д. е. н., проф.,  Національна металургійна академія України;
  Король Григорета Олександрівна, к. е. н., проф.,  Національна металургійна академія України;
  Лебедєва Валентина Костянтинівна, к. е. н., проф.,  Національна металургійна академія України;
  Савчук Лариса Миколаївна, к. е. н., проф.,  Національна металургійна академія України;
  Тарасевич Віктор Миколайович, д. е. н., проф.,  Національна металургійна академія України (головний редактор);
  Шинкарук Лідія Василівна, чл.-кор. НАН України, д. е. н., проф., ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»;
  Яковенко Лариса Іванівна, д. е. н., проф.,  Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка (заступник головного редактора);
   Склад міжнародної Редакційної ради:
Алієв Урак Жолмурзайович, д. е. н., проф.,  освітня корпорація «Туран», університет «Туран-Астана», м. Астана, Республіка Казахстан;
Білорус Олег Григорович, академік НАН України, д. е. н., проф., ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»;
Габбер Юзеф Антоній, д. е. н., проф.,  Вища школа банківництва, м. Познань, Республіка Польща;
Геєць Валерій Михайлович, академік НАН України, д. е. н., проф., ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»;
Лемещенко Петро Сергійович, д. е. н., проф., Білоруський державний університет, м. Мінськ, Республіка Білорусь;
Савчук Володимир Сафронович, чл.-кор. НАН України, д. е. н., проф., ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»;
Шлюсарчик Богуслав, д. е. н., проф., Жешувський університет, Республіка Польща.