Науковий електронний журнал «Проблеми економіки та політичної економії» заснований у 2015 році рішенням Всеукраїнської асоціації політичної економії, видається 2 рази на рік і є професійним виданням у області економічних наук. Засновником журналу є Національна металургійна академія України.

Журнал включено до переліку наукових фахових видань України (галузі науки - економічні) відповідно до наказу МОН України № 374 від 17.03.2017.

У науковому журналі публікуються результати досліджень в області економічних наук, присвячені проблемам:

 1. Економічна теорія та історія економічної думки,
 2. Політична економія,
 3. Світове господарство і міжнародні економічні відносини,
 4. Економіка та управління національним господарством,
 5. Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності),
 6. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка,
 7. Інновації та інвестиційна діяльність,
 8. Структурна політика,
 9. Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища,
 10. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика,
 11. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит,
 12. Гроші і кредит,
 13. Фінанси та податкова політика,
 14. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці,
 15. Статистика,
 16. Маркетинг,
 17. Менеджмент.

Видання журналу здійснюється українською, англійською та російською мовами з обов'язковим наданням англійського повнотекстового варіанту статті (п. 2.9 Наказу МОНмолодьспорту України від 17.10.2012р., №1112).


  Склад Редакційної ради:
  Бажал Юрій Миколайович, д. е. н., проф.,  Національний університет «Києво-Могилянська академія»;
  Базилевич Віктор Дмитрович, чл.-кор. НАН України, д. е. н., проф., Київський національний університет ім. Т. Шевченка;
  Білоцерківець Володимир Вікторович, д. е. н., проф., Національна металургійна академія України (заступник головного редактора); 
  Бодров Володимир Григорович, д. е. н., проф., Університет державної фіскальної служби України; 
  Вагонова Олександра Григорівна, д. е. н., проф., Національний ТУ «Дніпровська політехніка»; 
  Гриценко Андрій Андрійович, чл.-кор. НАН України, д. е. н., проф., ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»;
  Довбня Світлана Борисівна, д. е. н., проф.,  Національна металургійна академія України;
  Завгородня Олена Олександрівна, д. е. н., проф.,  Національна металургійна академія України;
  Задорожний Григорій Васильович, д. е. н., проф.,  Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна;
  Звєряков Михайло Іванович, чл.-кор. НАН України, д. е. н., проф., Одеський національний економічний університет;
  Іздебскі Вальдемар, д. е. н., проф.,  Варшавський політехнічний університет, Республіка Польща;
  Ковальчук Костянтин Федорович, д. е. н., проф.,  Національна металургійна академія України;
  Король Григорета Олександрівна, к. е. н., проф.,  Національна металургійна академія України;
  Козенков Дмитро Євгенович, к. е. н., проф.,  Національна металургійна академія України;
  Краус Наталія Миколаївна, д. е. н., проф., Київський університет ім. Б. Грінченка; 
  Лебедєва Валентина Костянтинівна, к. е. н., проф.,  Національна металургійна академія України;
  Москаленко Олександра Миколаївна, д. е. н., проф.,  Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана;
  Савчук Лариса Миколаївна, к. е. н., проф.,  Національна металургійна академія України;
  Соловій Ігор Павлович, д.е.н., проф.,  Національний лісотехнічний університет України;
  Тарасевич Віктор Миколайович, д. е. н., проф.,  Національна металургійна академія України (головний редактор);
  Шинкарук Лідія Василівна, чл.-кор. НАН України, д. е. н., проф., Національний університет біоресурсів і природокористування України;
  Яковенко Лариса Іванівна, д. е. н., проф.,  Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка (заступник головного редактора);
   Склад міжнародної Редакційної ради:
Алієв Урак Жолмурзайович, д. е. н., проф.,  освітня корпорація «Туран», університет «Туран-Астана», м. Астана, Республіка Казахстан;
Білорус Олег Григорович, академік НАН України, д. е. н., проф., ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»;
Габбер Юзеф Антоній, д. е. н., проф.,  Вища школа банківництва, м. Познань, Республіка Польща;
Геєць Валерій Михайлович, академік НАН України, д. е. н., проф., ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»;
Лемещенко Петро Сергійович, д. е. н., проф., Білоруський державний університет, м. Мінськ, Республіка Білорусь;
Савчук Володимир Сафронович, чл.-кор. НАН України, д. е. н., проф., Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана;
Шлюсарчик Богуслав, д. е. н., проф., Жешувський університет, Республіка Польща.